Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Aspekty procesowe nałożenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kary pieniężnej. Wybrane zagadnienia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.19

AbstractDownload articleDownload article

kary pieniężne w energetyce, odwołanie od decyzji Prezesa URE, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, prawo administracyjne, aspekty procesowe, financial penalties in the energy sector, appeal against the decision of the President of the Energy Regulatory Office, the President of the Energy Regulatory Office, administrative law, and procedural aspects

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout