Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Kompetencje dyskrecjonalne państw w podstawach prawnych systemu dublińskiego

AbstractDownload articleDownload article

Common European Asylum System, Dublin system, refugee status, responsibility for examining an application for international protection, discretionary clauses

Purely internal situations in European Union law after Åklagaren v Hans Åkerberg Fransson

AbstractDownload articleDownload article

purely internal situation, Åkerberg Fransson, link with EU law, application of EU law in national courts, action not entirely determined by European Union law, sytuacja czysto wewnętrzna, Åkerberg Fransson, łącznik z prawem UE, stosowanie prawa UE w sądach krajowych, działanie nie w pełni określone przepisami prawa Unii

Is news liberated or enslaved? Consequences of news aggregation

AbstractDownload articleDownload article

aggregator, application, news, convergence, journalism

Z problematyki umorzenia konsensualnego

AbstractDownload articleDownload article

victim’s application, punishment purposes, reconciliation of the violator and the victim, follow-up agreement

Konstytucja w praktyce sądów administracyjnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.5

AbstractDownload articleDownload article

Constitution, direct application, administrative court, pro-constitutional interpretation, rule of law

Uwagi na tle kodeksowej regulacji kar administracyjnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.8

AbstractDownload articleDownload article

application of penalties, judgment possessing validity in law, amendment of a code of administrative proceedings, sanction, obligation

The contribution of Polish technical thought to the quality of life in developed countries

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.11

AbstractDownload articleDownload article

international transfer of knowledge, international migration of human capital, QOL, PCT patent applications, Poland

Aplikacje m-health i ich zastosowanie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.21

AbstractDownload articleDownload article

mobile applications, m-health, medical applications, health applications, sports applications

Mobilne aplikacje medyczne jako narzędzia wspierające organizację polskiego systemu ochrony zdrowia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.22

AbstractDownload articleDownload article

mobile applications, medicine, patient, Internet, e-health, telemedicine

Stosowanie prawa a kontrola jego konstytucyjności (zdania odrębne Profesora Leona Kieresa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.12

AbstractDownload articleDownload article

the application of law, the control of constitutionality, judgments of the Constitutional Tribunal, dissenting opinions, stosowanie prawa, kontrola konstytucyjności, wyroki Trybunału Konstytucyjnego, zdania odrębne

Aplikacje mobilne typu fit — planowanie posiłków i dieta pod kontrolą technologii

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.24.3.5

AbstractDownload articleDownload article

mobile applications, diet, calorie calculator, product composition, technology

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout