Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Synkretismus jako jazykový jev, lingvistická kategorie a lingvistický termín

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.39

AbstractDownload articleDownload article

Syncretism, asymmetry dualism, homonymy, neutralisation, polysemy and polyfunctionality, cинкретизм, асимметрический дуализм, омонимия, нейтрализация, полисемия и полифункциональность

Nowe wyzwania dla NATO. Sojusz Północnoatlantycki w obliczu zagrożeń hybrydowych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.24.10

AbstractDownload articleDownload article

zagrożenia hybrydowe, wojna hybrydowa, asymetria, hybrydowość, NATO, MOOTW (operacje militarne inne niż wojna), hybrid threats, hybrid war, asymmetry, NATO, MOOTW (military operation other than war)

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout