Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Fox News and the polarization of attitudes in the U.S.

AbstractDownload articleDownload article

polarization, political attitudes, Fox News

Entre Cataluna y Casubia: miradas al futuro

AbstractDownload articleDownload article

linguistic diversity, minorized languages, linguistic attitudes

Stosunek Polaków do migrantów. Refleksje socjologiczne w świetle wybranych badań empirycznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.2.5

AbstractDownload articleDownload article

migracje, uchodźcy, opinia publiczna, badania sondażowe, badania jakościowe, postawy społeczne, migrations, refugees, public opinion, polls studies, qualitative studies, social attitude

Psychologiczne podstawy konfliktów społecznych: wokół dyspozycyjnych i sytuacyjnych mechanizmów wrogości i uprzedzeń

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.22.8

AbstractDownload articleDownload article

social conflicts, political conflicts, intergroup bias, prejudice, political attitudes, konflikty społeczne, konflikty polityczne, wrogość międzygrupowa, uprzedzenia, postawy polityczne

Wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności w trybie art. 65a k.k.w.

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.46.6

AbstractDownload articleDownload article

written declaration of the offender, alternative custodial sanction, offender’s attitude, criminological forecast, community sentence

The impact of gender on control behavior when purchasing a new type of cheese

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.16

AbstractDownload articleDownload article

control behavior, organic product, nutrition value, attitude, gender

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout