Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Procedura wymiaru i wykonania kar dyscyplinarnych wobec skazanych na karę pozbawienia wolności. Część I (art. 144 k.k.w.–art. 145 k.k.w.)

AbstractDownload articleDownload article

infringement, disciplinary penalty, convict, investigation, punishing authority, penal procedure

Kryteria sprawowanej przez sądy administracyjne kontroli decyzji uznaniowych

AbstractDownload articleDownload article

discretionary decision, administrative decision, administrative court review, criteria of review adopted by administrative courts, public authority supervision

La mise en récit de la Grande Guerre : remarques sur l’instance narratrice dans Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrisot

AbstractDownload articleDownload article

authority, the Great War, inquiry, narrative instance, Sébastien Japrisot

Wymiana członków elity władzy w małej gminie

AbstractDownload articleDownload article

formal and legal elite, local authority, intentional local power elite, elections, discourse, formálne a právne miestnej mocenské elity, zámerné miestnej mocenské elity, voľby, diškurz

Wpływ regulacji odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej na efektywność jej zachowań. Rozważania na tle ekonomicznej analizy prawa

AbstractDownload articleDownload article

ekonomiczna analiza prawa, efektywność, odpowiedzialność odszkodowawcza, władza publiczna, prawo deliktów, economic analysis of law, effectiveness, public authority, liability, tort law

Autorytarne prawa naturalne? Kilka uwag o negatywnym potencjale pozytywnych idei

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.2.1

AbstractDownload articleDownload article

law of nature, authority, axiology

Postmodernistyczna struktura i hermeneutyczny autorytet, czyli polityczne implikacje dwóch ponowoczesnych nurtów filozoficznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.3.4

AbstractDownload articleDownload article

postmodernizm, hermeneutyka, autorytet, Derrida, Gadamer, postmodernism, hermeneutics, authority

Pozbawienie władzy rodzicielskiej — kara dla rodziców czy narzędzie niesienia pomocy dzieciom?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.22.7

AbstractDownload articleDownload article

deprivation of parental authority, parents, children, prerequisite, the Family and Guardianship Code, child’s welfare

Uta von Naumburg – eine „deutsche Ikone“ aus dem Mittelalter? Figurationen des Weiblichen im deutschen postmodernen Roman am Beispiel von Claudia und Nadja Beinerts "Die Herrin der Kathedrale"

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.143.5

AbstractDownload articleDownload article

woman, authority, middle ages, narrative strategies, postmodern novel, Claudia and Nadja Beinert, Die Herrin der Kathedrale, Frau, Macht, Mittelalter, narrative Strategien, postmoderner Roman

Is Free Movement a Natural Right? Between Modern State and Aristotelian-Thomist Utopias

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.1.10

AbstractDownload articleDownload article

natural law, state authority, free movement, patriotism

Istota władzy rodzicielskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.27.4

AbstractDownload articleDownload article

parental authority, parents, children, Family and Guardianship Code, child welfare, władza rodzicielska, rodzice, dzieci, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, dobro dziecka

Elektroniczne aspekty w organizacji i przebiegu zgromadzeń

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.327.3

AbstractDownload articleDownload article

public assembly, municipal authority, electronic means of communication, zgromadzenie, organ gminy, środki komunikacji elektronicznej, elektroniczna administracja

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout