Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Obraz starości w późnej twórczości poetyckiej Jaroslava Seiferta („Morový sloup”, „Deštník z Piccadilly”, „Býti básníkem”)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.44

AbstractDownload articleDownload article

Jaroslav Seifert, Morový sloup, Deštník z Piccadilly, Býti básníkem, metaphors, linguistic picture of the world, old age, Jaroslav Seifert, Morový sloup, Deštník z Piccadilly, Býti básníkem, metafora, jazykový obraz světa, stáří

Once Upon a Time... (Review: Susan Sellers, „Myth and Fairy Tale in Contemporary Women’s Fiction”, Palgrave Macmillan, New York 2001, 210 pp.)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.22.17

Download articleDownload article

mit, baśń, feministyczna krytyka literacka, współczesna literatura kobieca, myth, fairy tale, feminist literary criticism, contemporary women’s fiction

Transformacje wzorców baśniowych w literaturze dziecięcej obecnej na współczesnym rynku wydawniczym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.9.10

AbstractDownload articleDownload article

baśń, literatura dla dzieci, literatura dziecięca, renarracja, intertekstualność, fairy tale, children’s literature, retelling, adaptation, intertextuality

O baśniach dziecięcych — w opowieściach nie dla dzieci

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.29

Download articleDownload article

baśń, Wilhelm i Jakub Grimm, renarracja, kultura popularna, stereotyp, aluzja, fairy tale, Wilhelm and Jacob Grimm, renarration, popular culture, stereotype, implication

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout