Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Czyn współukarany na przykładzie przestępstwa prania pieniędzy z art. 299 § 1 k.k.

AbstractDownload articleDownload article

money laundering, acts of cooperation shown consequent, an act of cooperation shown prior, the benefit derived from the offence, an offence under Article 299 § 1 of the Criminal Code

Zwrot korzyści majątkowej uzyskanej z  przestępstwa skarbowego innej osoby w  k.k.s.

AbstractDownload articleDownload article

financial benefit, reimbursement of financial gain

Charakter prawny instytucji przepadku po zmianach nowelizacyjnych wprowadzonych do Kodeksu karnego ustawą z dnia 20 lutego 2015 r.

AbstractDownload articleDownload article

amendment, Criminal Code, forfeiture, object, material benefit

Funkcjonowanie dorosłych osób z niepełnosprawnością w Niemczech

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.1.2

AbstractDownload articleDownload article

work, people with disabilities, support of persons with disabilities in Germany, own budget, benefits for people with disabilities

Metoda promocji jako typ metody regulacji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.23

AbstractDownload articleDownload article

method of regulation, method of promotion, economic law, promotional norms, economic benefits

Charitable activities of Russian companies

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.3.2

AbstractDownload articleDownload article

charitable organization, charity, activity, state, benefit, population

Ochotnicza straż pożarna jednostką ochrony przeciwpożarowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.5

AbstractDownload articleDownload article

volunteer fire department, works, legal status, associations, public benefit organisation

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout