Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Bazy bibliograficzne a POL-index. Plusy i minusy, szanse i zagrożenia (na podstawie doświadczeń BazTech)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.35.1

AbstractDownload articleDownload article

bibliographic databases, BazTech, POL-index, cytation analysis, scientific journals

Rola biblioteki w dokumentowaniu dorobku naukowego pracowników Politechniki Lubelskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.37.6

AbstractDownload articleDownload article

bibliography, scholarship, bibliographic database, bibliometric database, parametrization, Lublin University of Technology

Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw jako źródło badań nad ekwiwalencją polskich i ukraińskich terminów gramatycznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.7

AbstractDownload articleDownload article

bibliographic database, interlanguage equivalence, iSybislaw, keyword, linguistic terminology, библиографическая база данных, ключевое слово, лингвистическая терминология, межъязыковая эквивалентность

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout