Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Janusz Dunin: badacz osobny. Uwagi o cechach metody naukowej i bibliologii otwartej uczonego

AbstractDownload articleDownload article

Janusz Dunin, bibliology, interdisciplinary studies, literature bibliophily, popular literature, children’s books, bibliologia, badania interdyscyplinarne, bibliofilstwo, literatura popularna, książka dziecięca

O wielkim uczonym i jego wielkiej bibliotece — w kręgu zainteresowań bibliofilskich i bibliologicznych Henryka Markiewicza (1922–2013)

AbstractDownload articleDownload article

Polish studies, literature studies, history of scholarship, bibliophily, private book collections, editing

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout