Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Категория памяти в Жизни Арсеньева Ивана Бунина

AbstractDownload articleDownload article

Bunin, autobiografia, pamięć, autobiography, memory

Demokracja masowa — między wolnością a przemocą słowa. Paradoks Ellula

AbstractDownload articleDownload article

sociological propaganda, socialization, biography of Ellul, mass culture, propaganda socjologiczna, socjalizacja, biografia Ellula, kultura masowa

Elitaryzm środowiska polskich taterników w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie biografi i Wincentego Birkenmajera

AbstractDownload articleDownload article

góry, taternictwo, historia, literatura, biografia, mountains, mountaineering in the Tatras, history, literature, biography

Monografia życia i działalności Wincentego Birkenmajera [rec.:] Marcin Praczyk, Wincenty Birkenmajer, taternik, nauczyciel, pisarz, Zakopane 2014. Seria wydawnicza Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich, t. 2, ss. 183.

Download articleDownload article

recenzja, taternictwo, historia, biografia, review, mountaineering, history, biography

Osakaćena (auto)biografija — smrt u stvaralaštvu Milke Žicine

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.46

AbstractDownload articleDownload article

autobiography, affirmative humanities, borderline situations, cominform, pathography, autobiografia, humanistyka afirmatywna, sytuacje graniczne, Kominform, patografia

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout