Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Journals:

Artykuły:

Go to page: 123456 > >>

De la (non)visibilité des traducteurs polonais de la littérature latino-américaine à l’époque du boom polonais

AbstractDownload articleDownload article

Latin American literature, translator’s invisibility, editorial strategies, critical book review

Od Gutenberga do Tanatosa. Sposoby funkcjonowania tematu „śmierci” książki w kulturze

AbstractDownload articleDownload article

book, new media, hypertext, e-book, remediation, anthropothanatology, pop culture

Wacław Łastouski i kultura książki Białorusi

AbstractDownload articleDownload article

Vaclau Lastouski, book culture, history of the book, book science, Belarus

Polska literatura dla dzieci i młodzieży w okowach cenzury. Oceny wydawnicze książek z lat 1948–1956

AbstractDownload articleDownload article

children’s literature, youth literature, preventive censorship, ideology, newspeak, socialist Realism, book market

Poznańskie radełko jagiellońskie z lat czterdziestych XVI wieku. Problem treści ideowo-politycznych i wzorów ikonograficznych

AbstractDownload articleDownload article

Polish Renaissance, bookbinding, bindings, Jagiellonian finishing roll, Sigismund the Old, Sigismund Augustus, Pope Paul III, Charles V, Ferdinand I, Jagiellons, Habsburgs, propaganda

Pro usu et eruditione. Biblioteka wejherowskiego proboszcza Franciszka Walentego Ruthena z przełomu XVII i XVIII wieku

AbstractDownload articleDownload article

history of the book, church library, historical collections, Wejherowo, Franciszek Walenty Ruthen

Antykwariaty Przedsiębiorstwa Państwowego „Dom Książki” w latach 1951–1989 w świetle polskiej prasy księgarskiej

AbstractDownload articleDownload article

bookselling, “Dom Książki, ” antiquarian bookshops, bookselling periodicals, antiquarian auctions

Der plurizentrische Ansatz und das DACH-Prinzip in polnischen DaF-Lehrwerken

AbstractDownload articleDownload article

Plurizentrizität, plurizentrischer Ansatz, DACH-Prinzip, DACH-Konzept, Lehrwerkanalys, pluricentricity, pluricentric approach, a principle of DACH, a concept of DACH, analysis of textbooke

„Rozterki” Jana Kochanowskiego i pewność siebie polonistów

AbstractDownload articleDownload article

methodology of teaching Polish language and literature, reading comprehension, textbook, historical semantics

Program kulturowy, kształcenie skorelowane i  inne koncepcje nauczania języka i  kultury polskiej

AbstractDownload articleDownload article

second language acquisition, Polish as a foreign language, cultural curriculum, textbook

“Vi que era mujer y tan sujeta a pasiones y flaquezas como yo”: el intercambio epistolar entre Teresa de Jesús y Luisa de la Cerda

AbstractDownload articleDownload article

Saint Teresa of Jesus — correspondence — Luisa de la Cerda — The Book of Her Life — Inquisition — mysticism

Janusz Dunin: badacz osobny. Uwagi o cechach metody naukowej i bibliologii otwartej uczonego

AbstractDownload articleDownload article

Janusz Dunin, bibliology, interdisciplinary studies, literature bibliophily, popular literature, children’s books, bibliologia, badania interdyscyplinarne, bibliofilstwo, literatura popularna, książka dziecięca

Go to page: 123456 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout