Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123 > >>

Marianna Maliszewska, traductrice du "Congrès de Cythère", féministe avant la lettre

AbstractDownload articleDownload article

translation, 18th century, Marianna Maliszewska, Francesco Algarotti, Italian-Polish cultural border zone, translation paratexts

O mańegu e o falar dos Foios. Passado comum e caminhos evolutivos divergentes. Conservaçăo e rejeiçăo de dialectalismos

AbstractDownload articleDownload article

dialectology — phonetics — Spanish-Portuguese border — a fala — o mañegu

Cross-border cooperation between Ukraine and Poland

AbstractDownload articleDownload article

cross-border cooperation, Euroregion, Ukraine, Poland, EU

Perspektywy współpracy Polski z Ukrainą

AbstractDownload articleDownload article

Poland, Ukraine, Association Agreement, transborder cooperation

Straż Graniczna w aspekcie rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom terroryzmem. Specyfika przejść lotniczych na przykładzie Placówki SG we Wrocławiu-Strachowicach

AbstractDownload articleDownload article

Border Guard, terrorism, national security, international security, security threats, airports.

Kwestia pograniczy w regionie Międzymorza (notatki wstępne)

AbstractDownload articleDownload article

Intermarium, borderlands, border, history, identity, Междуморье, пограничье, границы, история, идентичность

Unijna polityka migracyjna wobec obywateli państw Europy Wschodniej — w stronę liberalizacji czy ograniczania swobody przypływu osób?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.2.4

AbstractDownload articleDownload article

Europa Wschodnia, granice zewnętrzne, liberalizacja, migracje, mobilność, Partnerstwo Wschodnie, polityka migracyjna, Polska, Unia Europejska, wizy, Eastern Europe, the European Union, external borders, inflow, local border movement, migration, social mobility, VFA&R agreements

Socjologia pogranicza

AbstractDownload article

sociology of borderlands, security

Świat bez granic — ale nie dla ludzi. Współczesne procesy demograficzne i wynikające z nich zagrożenia w kontekście globalizacji

AbstractDownload articleDownload article

globalization, borders, demographic aging, demographic pressure

Zagrożenia i szanse transgraniczności

AbstractDownload articleDownload article

cross-borderism, threats, globalization, opportunities, safety, cooperation, Europeanization

Bezpieczeństwo transgraniczne w perspektywie socjologii przestępczość

AbstractDownload articleDownload article

border security, social situations, criminality, trajectory of suffering

Idea wiecznego pokoju Immanuela Kanta a kształtowanie stosunków transgranicznych

AbstractDownload article

peace, war, perpetual peace, article, cross-border relations, culture, nation, country, subject

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout