Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Od spadka do przypadka. Deklinacja rzeczownika w  podręcznikach dla cudzoziemców – ujęcie diachroniczne

AbstractDownload articleDownload article

Polish morphology, casus, declension classes, tertium comparationis

Wymiana handlowa pomiędzy Unią Europejską a Kaukazem Południowym

AbstractDownload articleDownload article

foreign trade, Southern Caucasus, Association Agreement, Azerbaijan, Armenia, Georgia, European Union, handel zagraniczny, Kaukaz Południowy, umowa stowarzyszeniowa, Azerbejdżan, Armenia, Gruzja, Unia Europejska

Góry Kaukaz w poezji zesłańczej Tadeusza Łady-Zabłockiego

AbstractDownload articleDownload article

góry, historia, literatura, sztuka, sacrum, turystyka, mountains, Caucasus, exile, history, lyric poetry

Góry Kaukaz jako wrota Orientu. Motywy orientalne w twórczości Tadeusza Łady-Zabłockiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.9

AbstractDownload articleDownload article

mountains, Orient, Caucasus, poetry

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout