Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Considérations sur les changements intervenus dans les gestions financières des municipalités durant le processus d’adhésion de la Turquie à l’Union Européenne

AbstractDownload articleDownload article

fiscal management (budget management), fiscal transparency, fiscal autonomy, decentralization

Kształtowanie się regionu wałbrzyskiego jako jednostki podziału terytorialnego

AbstractDownload article

unit of a territorial division, decentralization, region of Wałbrzych, agglomeration of Wałbrzych

Geneza konstrukcji nadzoru nad samorządem terytorialnym w departamencie we Francji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.20

AbstractDownload articleDownload article

republic, revolution, centralization, supervision, department, human rights, republika, rewolucja, centralizacja, nadzór, departament, prawa człowieka

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout