Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Wpływ Karty Nauczyciela na politykę oświatową samorządów terytorialnych

AbstractDownload articleDownload article

samorząd terytorialny, polityka lokalna, oświata, Karta Nauczyciela, local government, local policy, education, Teachers’ Charter

Forsowanie „języka regionalnego”. Kilka uwag na temat nowego ukraińskiego ustawodawstwa językowego

AbstractDownload articleDownload article

Ukraine, Ukrainian, Russian, language policy, the European Charter for Regional or Minority Languages, Україна, українська мова, російська мова, мовна політика, Європейська хартія регіональних мов або мов меншин

Strefa Schengen a Karta Polaka

AbstractDownload articleDownload article

Polish Charter, Polish Card, Schengen Area, Eastern Europe, Polish diaspora, migration

Blijde inkomst z 1356 roku, czyli brabancka Wielka Karta Wolności

AbstractDownload articleDownload article

Keywords: Blijde inkomst/Joyous Entry, 1356 AD, Duchy of Brabant, Joanna Duchess of Brabant, Wenceslaus I Duke of Luxembourg, Charter of Kortenberg

Karta Niemieckich Wypędzonych ze Stron Ojczystych z 1950 roku jako komponent etosu Związku Wypędzonych (BdV — Bund der Vertriebenen)

AbstractDownload articleDownload article

Charter of the Germans Expelled from Their Homeland, Federation of the Expellees, image, ethos, argumentation, rhetoric, persuasion, Polish-German relations

Specific Aspects of Invalidation of Constituent Documents of Legal Entities or Their Associations

AbstractDownload articleDownload article

charter, constituent documents, foundation agreement, nullity, legal entity, statut, dokumenty założycielskie, umowa założycielska, nieważność, osoba prawna

Pre-emptive war under international law

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.4.6

AbstractDownload articleDownload article

pre-emptive war, Bush doctrine, act of aggression, war, international law, UN Charter, preventive war

Wolność prowadzenia działalności gospodarczej w świetle art. 16 Karty praw podstawowych — wybrane problemy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.32

AbstractDownload articleDownload article

freedom to conduct a business, Charter of Fundamental Rights, fundamental right, wolność prowadzenia działalności gospodarczej, Karta praw podstawowych, prawo podstawowe

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout