Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Czeskie ciało Boga

AbstractDownload articleDownload article

body, sin, Eucharis, Church, Purgatory, Calixtins, Taborits

Amerykański kościół elektroniczny i jego konteksty

AbstractDownload articleDownload article

evangelicalism, televangelism, megachurch, popular culture

Pro usu et eruditione. Biblioteka wejherowskiego proboszcza Franciszka Walentego Ruthena z przełomu XVII i XVIII wieku

AbstractDownload articleDownload article

history of the book, church library, historical collections, Wejherowo, Franciszek Walenty Ruthen

Wrocławskimi śladami metropolity Andrzeja Szeptyckiego

AbstractDownload articleDownload article

Andrzej Szeptycki, Wrocław, University of Wrocław, Faculty of Law, metropolitan, Greek Catholic Church

Prejudykaty prawa kościelnego biskupa Wacława z 1415 roku

AbstractDownload articleDownload article

Silesian law, church law, precendial judgements

Przejęcie i likwidacja katolickiej organizacji Caritas w województwie wrocławskim w 1950 roku

AbstractDownload articleDownload article

church’s charitable activity, state supervision over the church, forced management, compulsory liquidation, nationalization

Lincoln Silva, iconoclasta

AbstractDownload articleDownload article

Lincoln Silva — Paraguayan literature — anarchism — dictatorship — Catholic Church

Kościół katolicki jako podmiot oddziałujący na system polityczny

AbstractDownload articleDownload article

political system, Church, system polityczny, Kościół

„Verschiedene Wege des Katholischseins“. Das Zweite Vatikanische Konzil (1962–65) in den autobiografischen Aufzeichnungen von Hans Küng, Joseph Ratzinger und Elisabeth Gössmann

AbstractDownload articleDownload article

autobiographical writings, German theologians, Second Vatican Council, Catholic Church

Kościół prawosławny na Dolnym Śląsku (od zakończenia II wojny światowej do rozpoczęcia akcji „Wisła”)

AbstractDownload articleDownload article

Orthodox Church, Lower Silesia, parish, priestly, Orthodox Christians

Stosunek elit partyjnych PZPR do Kościoła katolickiego w okresie transformacji ustrojowej na przykładzie województwa krakowskiego

AbstractDownload articleDownload article

Roman Catholic Church, party elites, Polish United Workers’ Party, Wojciech Jaruzelski, cardinal Macharski, католицька церква, партійні еліти, ПОРП, Войцєх Ярузельський, кардинал Францішек Махарський

Bałkański tygiel kultur i konfesji w dziewiętnastowiecznych relacjach polskich podróżników

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.162.1

AbstractDownload articleDownload article

trip descriptions, Catholicism, Greek Orthodox Church, Islam, Judaism, Slavic unity, пољски путописи, католицизам, православље, ислам, јудеизам, братство Словена

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout