Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123 > >>

Uwagi o statusie prawnym diagnosty laboratoryjnego

AbstractDownload articleDownload article

free profession, lab diagnostician, employee, employment relationship, profession of public trust, medicine and health service

Granice dopuszczalności przeprowadzania testów genetycznych w celach medycznych u osób małoletnich. Rozważania na tle Europejskiej Konwencji Bioetycznej

AbstractDownload articleDownload article

genetic tests, minors, protection of vulnerable persons, genetic services, Convention on Human Rights and Biomedicine

Українське кіномистецтво і тоталітаризм (друга половина 1960-х–1980-ті роки)

AbstractDownload articleDownload article

cinema, totalitarianism, Soviet regime, repression, arrests, киноискусство, тоталитаризм, советская власть, репрессии, аресты

Роз-слід-ування/роз-гад-ування таємниці злочину в аспекті законів сюжетобудування формалістів: версія Ґео Шкурупія

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian futurism of the 1920s, formal methods of a plot-building technique, mystery novel, detective (secret-solving) novel, (cinematographic) poetics, украинский футуризм 1920-х, формальные приемы техники сюжетостроения, новелла тайн, детективная новелла или новелла разгадывания тайн, (кино)поэтика

Czarodziejska góra Tomasza Manna jako „kompendium ftyzjatrii” — próba oceny

Download articleDownload article

Tomasz Mann, Czarodziejska góra, literatura, ftyzjatria, historia medycyny, Thomas Mann, The Magic Mountain, literature, pulmonology, history of medicine

Wpływ reformy zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych (ObamaCare) na biznes farmaceutyczny

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.22.4.3

AbstractDownload articleDownload article

pharmaceutical business, healthcare system, medicines, ObamaCare

Powojenna widownia filmowa w Berlinie. Przyczynek do nowej historii kina

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.20.10

AbstractDownload articleDownload article

audience studies, new cinema history, cinemagoers in Berlin

KONFLIKT POKOLENIOWY JAKO ZWIERCIADŁO SPORU IDEOLOGICZNEGO (« Information Man » n°2) Retrospektywne spojrzeniena anni di piombo w wybranych włoskich filmach fabularnych przełomu lat 70. i 80.

AbstractDownload articleDownload article

polityka i kino, Włochy lat 70., Czerwone Brygady, Bernardo Bertolucci, Dino Risi, Gianni Amelio, politics and cinema, italy in 1970s, The Red Brigades

Piękno gór a higiena duszy i ciała. O odczycie Henryka Nusbauma w Muzeum im. Tytusa Chałubińskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.12

AbstractDownload articleDownload article

mountains, Zakopane, hygiene, aesthetics, philosophy of medicine

Co słychać w Zakopanem? Wspomnienia Władysława Matlakowskiego na tle relacji podhalańskich z przełomu wieków

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.13

AbstractDownload articleDownload article

The Tatra Mountains, Zakopane, medicine, tourism

Nie tylko ideologia (Recenzja: Marek Hendrykowski, „Socrealizm po polsku. Studia i szkice”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2015, ss. 223)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.22.13

Download articleDownload article

realizm socjalistyczny, stalinizm, film, kino, socialist realism, stalinism, film, cinema

Medycyna w literaturze science fiction: od utopii poprzez fikcję ku nadziei (Recenzja: Henry G. Stratmann, „Using Medicine in Science Fiction. The SF Writer’s Guide to Human Biology”, Springer International Publishing, New York-London 2016, ss. 556)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.22.20

Download articleDownload article

medycyna, science fiction, eksploracja kosmosu, eksperymenty medyczne, practice medicine, science fiction, space exploration, medical experiments

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout