Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Seeking the H Zone: How we mix media messages to create compatible community in the emerging papyrus society

AbstractDownload articleDownload article

agenda setting, agenda community, vertical media, horizontal media, audiences, public citizens

Zasada reprezentacji w nowej i ponowoczesnej polityce. Zagadnienia do dyskusji

AbstractDownload articleDownload article

political representation, the confidence of citizens, the principle of the sovereignty of the nation, the crisis of representation, forms and means of correlation, parliamentary representation, proportional representation, reprezentacja polityczna, zaufanie obywateli, zasada suwerenności narodu, kryzys reprezentacji, formy i środki korelacji, reprezentacja parlamentarna, reprezentacja proporcjonalna

Internet media as the digital public sphere: Possibilities and problems

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.9.1(16).6

AbstractDownload articleDownload article

digital public sphere, civil deliberation, citizens’ online discourse, digital exclusion, relative anonymity of online discourse

Educating citizens to the EU: How policies and communication strategies are implemented in Italy

AbstractDownload articleDownload article

European communication, media, participation, European identity, Active Citizenship

“I went to resist. I’ll be back”: Ötekilerin Postası as an example of citizen journalism in Turkey

AbstractDownload articleDownload article

citizen journalism, mainstream media, alternative media, social media, citizens, information, news

Bezpieczeństwo publiczne a wiodące dylematy społeczeństw wielokulturowych

AbstractDownload articleDownload article

models of multiculturalism, public safety, citizenship, integration

Analiza treści normatywnej zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do władzy publicznej (art. 8 k.p.a.) oraz zasady informowania (art. 9 k.p.a.)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.20.1

AbstractDownload articleDownload article

zasada budzenia zaufania, zasada informowania, postępowanie administracyjne, zasady ogólne, gwarancje obywatelskie, the principle of waking trust, the principle of informing, administrative proceedings, general principles, citizens’ guarantees

Gminne rady seniorów z perspektywy lokalnej polityki senioralnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.25.7

AbstractDownload articleDownload article

senior policy, municipal senior citizens councils, polityka senioralna, gminne rady seniorów

Public radio and the problem of demographic change. The presenters’ perspective on senior citizens’ well-being factors in Polish Radio programmes

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.11.2(21).6

AbstractDownload articleDownload article

demographics, public radio, social inclusion, senior citizens, well-being, audial communication

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout