Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Elastyczność regulacji zobowiązania podatkowego a umowy cywilnoprawne

AbstractDownload articleDownload article

tax liability, civil commitment, flexibility, regulation, economic turnover tax law

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout