Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Znaczenie doktryny prawa cywilnego dla rozwoju Wydziału Prawa Uniwersytetu Lwowskiego (początek XVII–koniec XIX wieku)

AbstractDownload articleDownload article

doktryna prawa cywilnego, urzędnicy państwowi, wydział prawa, Uniwersytet Lwowski, Galicja, civil doctrine, magistracy, Law Faculty, Lviv University, Galicia

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout