Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Wpływ potoczności na perswazję wypowiedzi Andrzeja Leppera

AbstractDownload articleDownload article

colloquial language style, persuasive, language of politics, styl potoczny, perswazja, język polityki

Принципы построения русско-польского словаря разговорной речи

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.8

AbstractDownload articleDownload article

colloquial language, dictionary entry, Russian-Polish lexicography, język potoczny, artykuł hasłowy, leksykografia rosyjsko-polska

Polska frazeologia potoczna w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.27.14

AbstractDownload articleDownload article

Old Believers, Russian dialect, phraseology, Polish colloquial language, phraseological calque

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout