Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Wpływ potoczności na perswazję wypowiedzi Andrzeja Leppera

AbstractDownload articleDownload article

colloquial language style, persuasive, language of politics, styl potoczny, perswazja, język polityki

Принципы построения русско-польского словаря разговорной речи

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.8

AbstractDownload articleDownload article

colloquial language, dictionary entry, Russian-Polish lexicography, język potoczny, artykuł hasłowy, leksykografia rosyjsko-polska

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout