Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

System edukacji jako czynnik konkurencyjności gospodarek Unii Europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

competitiveness, education system, models of economic growth, endogenous economic growth, innovation

Rola państwa w gospodarce rynkowej. Stany Zjednoczone–Niemcy–Japonia

AbstractDownload articleDownload article

market economy system, government, government efficiency, competitiveness

Przemiany systemowe gospodarki Polski i ich znaczenie w podnoszeniu poziomu międzynarodowej konkurencyjności

AbstractDownload articleDownload article

systemic transformation, international competitiveness, national branding

Wydatki na edukację jako czynnik konkurencyjności gospodarek rynkowych

AbstractDownload articleDownload article

konkurencyjność, efektywność, efektywność względna, metoda badania efektywności DEA, edukacja, competitiveness, efficiency, relative effectiveness, DEA efficiency method, education

Konkurencyjność przedsiębiorstw ukierunkowanych na zrównoważony rozwój w warunkach kryzysu gospodarczego

AbstractDownload articleDownload article

global crisis, competitiveness, sustainable enterprise development

Pojęcie efektywności i konkurencyjność gospodarek rynkowych

AbstractDownload articleDownload article

competitiveness, efficiency, economic system, konkurencyjność, efektywność, system gospodarczy

Wartości narodowe a konkurencyjność Japonii

AbstractDownload articleDownload article

competitiveness of the economy, organization of enterprises, company management

Ewolucja modelu polityki regionalnej w Polsce w warunkach integracji europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

regional policy, regional government, multi-level governance, competitiveness, European Union, operational programme, polityka regionalna, samorząd regionalny, zarządzanie wielopoziomowe, konkurencyjność, Unia Europejska, program operacyjny

The financial instrument of the Innovation Union — Horizon 2020

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.2.2

AbstractDownload articleDownload article

Innovation Union, Horizon 2020, financial instrument, global competitiveness, research and innovation, technology development, cost-effectiveness, Unia Innowacyjna, Horyzont 2020, instrument finansowy, konkurencyjność globalna, badania naukowe i innowacje, rozwój technologiczny, koszty-efektywność

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout