Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Filozoficzne ramy i przesłanki zróżnicowania podejścia interpretacjonistycznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.21.1

AbstractDownload articleDownload article

interpretive approach, apriorism, anti-Cartesianism, antinaturalism, constructivism, paradigm, podejście interpretacjonistyczne, aprioryzm, antykartezjanizm, antynaturalizm, konstruktywizm, paradygmat

W stronę konstruowania teorii o polityce — szansa lepszego zrozumienia fenomenu polityki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.23.1

AbstractDownload articleDownload article

political science, politics, theory of politics, constructivism, nauka o polityce, polityka, teoria polityki, konstruktywizm,

Theo van Doesburg, Vladimir Tatlin en de constructivistische reis naar de vierde dimensie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-0716.28.14

AbstractDownload articleDownload article

Theo van Doesburg, De Stijl, constructivism, organic constructivism, Tatlin, Russian avant-garde, the theory of relativity, non-Euclidean geometry, the fourth dimension, hyperspace

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout