Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Przejdź do strony: 12 > >>

Специфика и особенности русских эротических загадок

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

erotic riddles, Russian folklore, erotic context

Lernen Erwachsene Fremdsprachen anders? Motivation, Einstellungen, Angst als affektive Variablen im Zweitspracherwerb bei Erwachsenen und Kindern

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

foreign language learning, adults, children, learning context

Dialogisme interdiscursif en contexte judiciaire international

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

context of international civil procedure, intentional interdiscursive dialogism, French and Polish markers of interdiscursive dialogism

The importance of “contextual intelligence” in political leadership audience perception

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

political leadership, contextual intelligence, priming, public opinion, local elections, political communication

Texts soaked with culture: The impact of cultural differences on the thematic structure of British and Polish national dailies

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

intercultural communication, cultural differences, thematic structure of press news, dimensions of culture, high-context, low-context

Global de-Westernization trend in media studies and Russian journalism theory

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

journalism study, West, East, de-Westernization trend, national identity, international context, change, Russia

Struktura słowa jako figura

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

context, figure, leet speak, metaplasm, malapropism, rhetoric, word modification

Exploring of the Role of Teacher’s Input in Fossilization: An Examination of Some Spoken Errors by Albanian Speakers of English

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0301-7966.54.11

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

fossilization, teacher input, spoken errors, Albanian context, classroom practice, input

Orędzie prezydenckie w komunikacji publicznej — konwencja i/lub oryginalność a kontekst polityczny

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.14

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

proclamation, genre, sender, audience, political context

Znaczenie kontekstu sytuacyjnego w lokalnej polityce publicznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.21.8

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

comune, local public policy, programming of public policy, situational context, gmina, lokalna polityka publiczna, kontekst sytuacyjny, planowanie polityki publicznej

Rhetorische Kompetenz bei polnischen Studierenden in der Fremdsprache Deutsch im universitären Kontext

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1169.35.10

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Rhetorical competence, oral communication, oral presentations, academic learning context, the communicative effect

Władza vs. sztuka w PRL-u i dziś

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

totalitaryzm, demokracja, stalinizm, odwilż, represja, Marek Włodarczyk, konceptualizm, kontekstualizm, polska sztuka współczesna, wybory 2015, totalitarianism, democracy, stalinism, thaw, repression, conceptualism, contextualism, polish contemporary art, elections 2015  

Przejdź do strony: 12 > >>
zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy