Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Analiza kontrastywna strategii „agenda setting” w polskim dzienniku „Fakt” i niemieckim „Bild”

AbstractDownload articleDownload article

contrastive analysis, strategy of agenda setting, journalism, tabloid

Walencja semantyczna polskich i  duńskich czasowników ruchu w  ujęciu kontrastywnym

AbstractDownload articleDownload article

semantic valency, Polish and Danish motion verbs, contrastive analysis

Podmiot doznający — experiencer w strukturach gramatycznych języka bułgarskiego na tle polszczyzny

AbstractDownload articleDownload article

Polish-Bulgarian contrastive analysis, experiencer, blends, profiling, trajector, landmark, prototypes theorie, conventional imagery, viewing metaphor

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout