Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Czyn współukarany na przykładzie przestępstwa prania pieniędzy z art. 299 § 1 k.k.

AbstractDownload articleDownload article

money laundering, acts of cooperation shown consequent, an act of cooperation shown prior, the benefit derived from the offence, an offence under Article 299 § 1 of the Criminal Code

Pokojowe rozstrzyganie sporów międzynarodowych w XX-wiecznych koncepcjach jedności europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

European unity, unification projects, peace cooperation ideas

Cross-border cooperation between Ukraine and Poland

AbstractDownload articleDownload article

cross-border cooperation, Euroregion, Ukraine, Poland, EU

Co-creation and co-operation in business models

AbstractDownload articleDownload article

value co-creation, enterprise cooperation, marketing, customer orientation, networking

Perspektywy współpracy Polski z Ukrainą

AbstractDownload articleDownload article

Poland, Ukraine, Association Agreement, transborder cooperation

The Role of CLIL Science Teachers in Teaching Writing Skills

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0301-7966.54.6

AbstractDownload articleDownload article

CLIL, SLA research, role of teachers, writing skills, referencing styles, teacher cooperation

Zagrożenia i szanse transgraniczności

AbstractDownload articleDownload article

cross-borderism, threats, globalization, opportunities, safety, cooperation, Europeanization

Współpraca międzynarodowa straży granicznej w zwalczaniu przestępczości transgranicznej na przykładzie wspólnej polsko-niemieckiej placówki straży granicznej w Ludwigsdorfie

AbstractDownload articleDownload article

Border Guard, Polish-German Border Guard in Ludwigsdorf, transnational cooperation of neighboring countries, cross border crime, fighting and preventing cross border crime, security

Współpraca więziennictwa ze Strażą Graniczną na podstawie analizy doniesień medialnych

AbstractDownload articleDownload article

Prison Service, Border Guard, national security, cooperation

Specyfika zadań policji w obszarach transgranicznych — ujęcie socjologiczne

AbstractDownload articleDownload article

security, globalization, dispositional groups, police, cross border cooperation

Wie Vorschulkinder Geltung etablieren

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1169.35.7

AbstractDownload articleDownload article

early forms of argumentation, validity, child-child communication, cooperation, vocal, articulatory and bodily expression

Wykorzystanie oferty edukacyjnej biblioteki szkolnej przez nauczycieli przedmiotowych — wyniki sondażu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.60.16

AbstractDownload articleDownload article

librarian teacher, school library, cooperation between teachers and librarians, information literacy

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout