Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Zastosowanie metod językoznawstwa korpusowego i lingwistyki kwantytatywnej w analizie dyskursu

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

quantitative linguistics, corpus linguistics, discourse analysis, corpus, research method

Dyskurs o badaniach nad dyskursem w Niemczech

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

quantitative linguistics, corpus linguistics, discourse analysis, corpus, research method

Konceptualizacje pojęcia „władza” w tekstach polskiego dyskursu ewangelickiego, katolickiego i prawosławnego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

discourse, religious discourse, religious language, language of power, corpus linguistics, discursive image of the world, profiling, perspective, dyskurs, dyskurs wyznaniowy, język religijny, język władzy, językoznawstwo korpusowe, dyskursywny obraz świata, profilowanie, perspektywa

Tilgungstendenzen in Konferenzvorträgen. Eine korpusbasierte Studie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1169.35.11

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

deletion trends, spoken German, academic language, auditory perception, GeWiss corpus

Deminutiva v češtině a polštině s důrazem na popis jejich užití v tzv. žákovském mezijazyce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.32

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

diminutives, paralel corpus, Czech, Polish, диминутивы, уменьшительные, параллельный корпус, чешский язык, польский язык

Benamingen van dieren in de Nederlandse en in de Tsjechische vaste adjectivische vergelijkingen in de spiegel van de geschreven corpora

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/8060-0716.27.4

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

similes, animal names, Czech, Dutch, Corpus Hedendaags Nederlands, Czech National Corpus, frequency

Persiguiendo al macho. Análisis cualitativo de los córpora

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-2546.26.11

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

macho, linguistic stereotype, Mexico, corpus

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy