Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Piotra Czajkowskiego kobiety (nie)dotykanie. Przypadek Tatiany

AbstractDownload articleDownload article

literature and opera, romantic topos, homosexuality, correspondence, (un)touchable woman

La figure du traducteur dans les recherches traductologiques. Exploration

AbstractDownload articleDownload article

translator, translation, the trace of the translator, correspondence, subjectivity, Cultural Turn in Translation Studies

Idea komunizmu w świetle nieznanych listów Mariana Zdziechowskiego do ukraińskiego metropolity Lwowa Andrzeja Szeptyckiego

AbstractDownload articleDownload article

Communism, Bolshevism, correspondence, pastoral letter, conservatism, Ukraine, Marian Zdziechowski, Andrzej Szeptycki

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka a prawo do korespondencji skazanego i tymczasowo aresztowanego

AbstractDownload articleDownload article

correspondence, censorship, detention, surveillance, detainee, European Court of Human Rights case law, European Convention on Human Rights

Elie Bertrand a sprawa polska — przekaz idei prawno-politycznych na podstawie nieznanej korespondencji

AbstractDownload articleDownload article

Elie Bertrand, legal and political ideas, correspondence, Polish-Swiss relations in the 18th century, critique of Polish anarchy and intolerance

“Vi que era mujer y tan sujeta a pasiones y flaquezas como yo”: el intercambio epistolar entre Teresa de Jesús y Luisa de la Cerda

AbstractDownload articleDownload article

Saint Teresa of Jesus — correspondence — Luisa de la Cerda — The Book of Her Life — Inquisition — mysticism

Nelly Sachs und Paul Celan. Briefwechsel zwischen Schmerz und Trost

AbstractDownload articleDownload article

Nelly Sachs, Paul Celan, soul mates, Holocaust, correspondence, lyric poetry

Estetyka i perswazja. Czytanie plakatu (na podstawie posterów Rafała Olbińskiego)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.17

AbstractDownload articleDownload article

literatura i plakat, korespondencja sztuk, literature and poster, correspondence of the arts

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout