Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Любов і сексуальність у художній прозі «романтиків вітаїзму»

AbstractDownload articleDownload article

artistry, vitaism’s romantics, aesthetics, modernism, creation

Wizerunek celebryty w polskiej prasie tabloidowej

AbstractDownload articleDownload article

celebrity’s image, identity, creation of images, myth

Traducir: tarea bella, necesaria e imposible. Poesías de Antonio Machado

AbstractDownload articleDownload article

Antonio Machado, the Spanish Civil War, spontaneous creation, emotional difficulty, artistic choice

El mundo-telarańa de Roberto Bolańo (Estrella distante)

AbstractDownload articleDownload article

Roberto Bolaño — Distant Star — Bruno Schulz — intertextuality — autocreation — metalepsis — author-reader

Co-creation and co-operation in business models

AbstractDownload articleDownload article

value co-creation, enterprise cooperation, marketing, customer orientation, networking

Raros, extravagantes y diferentes en los trabajos críticos de Emilia Pardo Bazán

AbstractDownload articleDownload article

Emilia Pardo Bazán — genius — creation — rare — bizarre

Синестезия в пространстве художественного творчества (Александр Скрябин и Владимир Набоков)

AbstractDownload articleDownload article

synesthesia, Alexander Scriabin, Vladimir Nabokov, the world of creation, strategy, lumiere, memory, sense, synestezja, Aleksandr Skriabin, Władimir Nabokow, świat artystyczny, strategia, światło i muzyka, pamięć, wrażeniowość

Kilka uwag o problematyce komunikatywności tekstów prawnych

AbstractDownload articleDownload article

legal language, creation of law, legal writing, flexibility of law, precision of law, clarity of law, articulateness of law, legislator, język prawny, język prawa, tworzenie prawa, legislacja, język ustaw, elastyczność, jasność, zrozumiałość, komunikatywność ustawodawca, kompetencja językowa

Чувственное восприятие слова в романе-идиллии Александра Чудакова Ложится мгла на старые ступени

AbstractDownload articleDownload article

word perception, feelings, emotions, wordplay, creation of new words, percepcja słowa, uczucia, zmysły, gra słów, słowotwórczość

Polska jako kraj inicjujący i współtworzący Konwencję o Prawach Dziecka

AbstractDownload articleDownload article

The Convention on the Rights of the Child, children’s rights, global constitution of children’s rights, Poland’s role in the creation of the Convention on the Rights of the Child, Konwencja o Prawach Dziecka, prawa dziecka, światowa konstytucja praw dziecka, rola Polski w tworzeniu Konwencji o Prawach Dziecka

Uprawianie sportu rekreacyjnego a aktywność społeczna osób z dysfunkcją wzroku. Studium przypadku: Centrum Adaptacyjnych Technologii Regionalnej Organizacji Osób Niepełnosprawnych „Nadieżda”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.25

AbstractDownload articleDownload article

people with visual disabilities, recreational sports, active socially

Антропология святителя Викторина Петавийского: употребление терминов ,,homo”, ,,Adam” и ,,secundus homo”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.166.9

AbstractDownload articleDownload article

anthropology, saint Victorinus of Poetovio, treatise On the Creation of the World, Commentary on the Apocalypse, the sixth day of creation, the first man, антропологiя, святитель Вiкторин Петавiйський, трактат Про створення свiту, Тлумачення Апокалiпсису, шостий день творiння, перша людина

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout