Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Aggravated murder and proposed changes to the Penal Code

AbstractDownload articleDownload article

murder, penalty, amendment, protection of life, sanction, criminal responsibility, statutory signs, aggravating circumstances, criminal politics

Zabezpieczenie majątkowe na poczet kary grzywny

AbstractDownload articleDownload article

fine, complaint, security on property, criminal responsibility, enforcement proceedings

Kilka uwag o sposobach rozstrzygania sporów dotyczących sprawczego współdziałania w popełnieniu przestępstwa indywidualnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.13

AbstractDownload articleDownload article

criminal law, individual crime, co-operation in committing the crime, criminal responsibility

Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu oraz eksploatacji pojazdów według KK Ukrainy

AbstractDownload articleDownload article

Przestępstwo, bezpieczeństwo ruchu, pojazdy, odpowiedzialność karna, zróżnicowanie odpowiedzialności karnej, crime, traffic safety, transport, criminal responsibility, differentiation of criminal responsibility

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout