Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Sieć teletransmisyjna Interpolu jako narzędzie międzynarodowej współpracy policyjnej

AbstractDownload articleDownload article

communication network, criminality, General Secretariat, I-24/7, information, Interpol

Roma criminality in Slovakia. An introduction to the problem

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.1.1

AbstractDownload articleDownload article

Slovak Gypsies, Slovak Republic, criminality

Rules and scope of applying means of witnesses and victims protection and assistance according to the victims and witnesses protection and assistance bill

AbstractDownload articleDownload article

witness, witness protection, help for witness, criminality, organised crime

Bezpieczeństwo transgraniczne w perspektywie socjologii przestępczość

AbstractDownload articleDownload article

border security, social situations, criminality, trajectory of suffering

Масовість як характерна ознака корупції в Україні

AbstractDownload articleDownload article

massive involvement, massive involvement in corrupt criminality, acceptable level of corruption, corruption control strategy, korupcja; masowość korupcji, przestępczość korupcyjna, dopuszczalny poziom korupcji, strategia zwalczania korupcji

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout