Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Kontrowersje związane z kryminalizacją przerywania ciąży. Część II

AbstractDownload articleDownload article

pregnancy interruption, abortion, morality, right to protection of life, unborn child, criminalization, protection of life

Kilka uwag o  prawnokarnej polityce legislacyjnej

AbstractDownload articleDownload article

penal policy, rational legislator, criminalization, judicial sentencing

Karnoprawna ochrona rynku kapitałowego w świetle kryminalizacji bezprawnego prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi

AbstractDownload articleDownload article

penal economic law, criminalization, illegal activity, capital market, financial instruments

Społeczne niebezpieczeństwo czynu jako warunek kryminalizacji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.18

AbstractDownload articleDownload article

social danger of an act, material element of an offense, criminal liability, constitutional scope of criminalization

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout