Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Granada: entre moros y cristianos

AbstractDownload articleDownload article

multiculturalism, immigration, North Africans in Granada, Arabic cultural heritage

Nasza niepamięć. Losy zbiorów polskich w latach 1914–1920

AbstractDownload articleDownload article

cultural heritage, libraries, museums, First World War, confiscations, safe-guarding cultural objects

Rejestracja rękopiśmiennych i drukowanych poloników w zbiorach zagranicznych — problem wciąż otwarty

AbstractDownload articleDownload article

Polonica, cultural heritage, library collections, archive collections

Konceptualizacja idei ochrony dziedzictwa europejskiego Wspólnoty Europejskiej jako fundament ustaleń art. 128 traktatu z Maastricht

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.3.5

AbstractDownload articleDownload article

dziedzictwo kulturowe, zabytki, pamięć zbiorowa, tożsamość, polityki europejskie, cultural heritage, monuments, collective memory, identity, European policies

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout