Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Запахи и звуки как знаки любви в романе Ивана Гончарова Обломов

AbstractDownload articleDownload article

Goncharov, Oblomov, senses, the problem of love, olfactory motif, sound motif, Gonczarow, zmysły, problem miłości, motyw zapachu, motyw dźwięku

Odgłosy wojny w przekazach prasowych i literackich

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.10.1

AbstractDownload articleDownload article

sound name, war sounds, conteptualization, nazwa dźwięku, odgłosy wojny, konceptualizacja

Usłyszeć antropocen. O dźwiękowych reprezentacjach zmiany klimatu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.5

AbstractDownload articleDownload article

the Anthropocene, climate change, sound, soundscape, dark ecology, antropocen, zmiany klimatu, dźwięk, pejzaż dźwiękowy, ciemna ekologia

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout