Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Przejdź do strony: 12 > >>

Kilka uwag o problematyce komunikatywności tekstów prawnych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

legal language, creation of law, legal writing, flexibility of law, precision of law, clarity of law, articulateness of law, legislator, język prawny, język prawa, tworzenie prawa, legislacja, język ustaw, elastyczność, jasność, zrozumiałość, komunikatywność ustawodawca, kompetencja językowa

Przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi obwodowej — aspekty prawne

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

transplantacja allogeniczna, macierzyste komórki krwiotwórcze, krew obwodowa, zgoda, dawca, biorca, allogeneic transplantation, hematopoietic stem cell, peripheral blood, consent, donor, recipient

Odpowiedzialność organizatora sieci franczyzowej wobec pracowników zatrudnionych przez uczestnika sieci

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.1

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

franchise system, employer, liability, labour law, franchising, pracodawca, odpowiedzialność, prawo pracy

Rola pracodawcy w realizowaniu uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.2

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

employer, parental rights, pracodawca, uprawnienia rodzicielskie

Agencja rządowa jako pracodawca

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.3

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

government agency, employer, the administration body, agencja rządowa, osoba pełniąca funkcję organu, pracodawca

Pracodawca jako strona stosunków cywilnoprawnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.4

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

employer, civil legal capacity, civil law person, pracodawca, zdolność cywilnoprawna, osoba prawa cywilnego

Pracodawca jako kategoria systemu prawa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.5

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

employer, legal system, concept of employer, pracodawca, system prawa, koncepcja pracodawcy

Osoba fizyczna jako pracodawca

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.6

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

work, natural person, employer, household, liquidation, domestic worker, work in a domestic household, ILO Convention No. 189, praca, osoba fizyczna, pracodawca, gospodarstwo domowe, pracownik domowy, praca domowa, Konwencja MOP nr 189

Reprezentacja pracodawcy w ujęciu podmiotowym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.7

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

employer, representation of the employer, pracodawca, reprezentacja pracodawcy

Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie publiczne a art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.8

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

employer, social insurance, contractor executing a public contract, pracodawca, pracownik, zleceniobiorca, uznanie za pracownika, wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie publiczne, ubezpieczenie społeczne

Holding jako pracodawca? Problemy indywidualnego prawa pracy w grupie spółek

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.9

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

employer, holding, multiple employment, pracodawca, holding, grupa spółek, wielokrotne zatrudnienie

Podmioty odpowiedzialności pracodawczej w stosunkach prawa pracy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.10

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

labour responsibility, employer, pracodawca, odpowiedzialność pracodawcy

Przejdź do strony: 12 > >>
zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy