Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Kilka uwag o problematyce komunikatywności tekstów prawnych

AbstractDownload articleDownload article

legal language, creation of law, legal writing, flexibility of law, precision of law, clarity of law, articulateness of law, legislator, język prawny, język prawa, tworzenie prawa, legislacja, język ustaw, elastyczność, jasność, zrozumiałość, komunikatywność ustawodawca, kompetencja językowa

Przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi obwodowej — aspekty prawne

AbstractDownload articleDownload article

transplantacja allogeniczna, macierzyste komórki krwiotwórcze, krew obwodowa, zgoda, dawca, biorca, allogeneic transplantation, hematopoietic stem cell, peripheral blood, consent, donor, recipient

Odpowiedzialność organizatora sieci franczyzowej wobec pracowników zatrudnionych przez uczestnika sieci

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.1

AbstractDownload articleDownload article

franchise system, employer, liability, labour law, franchising, pracodawca, odpowiedzialność, prawo pracy

Rola pracodawcy w realizowaniu uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.2

AbstractDownload articleDownload article

employer, parental rights, pracodawca, uprawnienia rodzicielskie

Agencja rządowa jako pracodawca

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.3

AbstractDownload articleDownload article

government agency, employer, the administration body, agencja rządowa, osoba pełniąca funkcję organu, pracodawca

Pracodawca jako strona stosunków cywilnoprawnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.4

AbstractDownload articleDownload article

employer, civil legal capacity, civil law person, pracodawca, zdolność cywilnoprawna, osoba prawa cywilnego

Pracodawca jako kategoria systemu prawa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.5

AbstractDownload articleDownload article

employer, legal system, concept of employer, pracodawca, system prawa, koncepcja pracodawcy

Osoba fizyczna jako pracodawca

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.6

AbstractDownload articleDownload article

work, natural person, employer, household, liquidation, domestic worker, work in a domestic household, ILO Convention No. 189, praca, osoba fizyczna, pracodawca, gospodarstwo domowe, pracownik domowy, praca domowa, Konwencja MOP nr 189

Reprezentacja pracodawcy w ujęciu podmiotowym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.7

AbstractDownload articleDownload article

employer, representation of the employer, pracodawca, reprezentacja pracodawcy

Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie publiczne a art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.8

AbstractDownload articleDownload article

employer, social insurance, contractor executing a public contract, pracodawca, pracownik, zleceniobiorca, uznanie za pracownika, wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie publiczne, ubezpieczenie społeczne

Holding jako pracodawca? Problemy indywidualnego prawa pracy w grupie spółek

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.9

AbstractDownload articleDownload article

employer, holding, multiple employment, pracodawca, holding, grupa spółek, wielokrotne zatrudnienie

Podmioty odpowiedzialności pracodawczej w stosunkach prawa pracy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.10

AbstractDownload articleDownload article

labour responsibility, employer, pracodawca, odpowiedzialność pracodawcy

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout