Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123 > >>

Demografia rodziny szlacheckiej w świetle najnowszych badań genealogicznych

AbstractDownload articleDownload article

demografia, rodzina, szlachta, genealogia

Szlachta ziemi ciechanowskiej w świetle taryfy podymnego z 1775 roku

AbstractDownload articleDownload article

szlachta, taryfa podymnego, demografia, Ciechanów, 1775

Ludność katolicka i ewangelicka Kępna w XVIII wieku

AbstractDownload articleDownload article

demografia, Kępno, katolicy, ewangelicy, księgi metrykalne

Wielkość i struktura rodziny chłopskiej w parafii rzymskokatolickiej gorzkowskiej w 1791 roku

AbstractDownload articleDownload article

demografia, rodzina, katolicy, Gorzków, spisy ludności, 1791

Z badań nad prokreacją magnaterii Wielkiego Księstwo Litewskiego w XVI-XVIII wieku

AbstractDownload articleDownload article

demografia, prokreacja, magnateria, Wielkie Księstwo Litewskie

Rodzina i gospodarstwo chłopskie w ziemi wieluńskiej i powiecie ostrzeszowskim w końcu XVIII wieku

AbstractDownload articleDownload article

demografia, rodzina, chłopi, spisy ludności, ziemia wieluńska, powiat ostrzeszowski, wiek 18.

Śmierć "ze starości" - o ludziach starych i długowiecznych na podstawie wybranych metryk śląskich z XVIII i pierwszej połowy XIX wieku

AbstractDownload articleDownload article

demografia, starość, długowieczność, księgi metrykalne, Śląsk, Krapkowice, Radzionków, wiek 18., wiek 19.

Ruch naturalny ludności w parafii juncewskiej w latach 1801−1870 (na podstawie ksiąg metrykalnych)

AbstractDownload articleDownload article

demografia, księgi metrykalne, ruch naturalny, Juncewo, wiek 19

Emigracja z Nadodrza Środkowego do Australii Południowej w XIX wieku. Zarys problematyki

AbstractDownload articleDownload article

demografia, emigracja, Nadodrze Środkowe, Australia, wiek 19.

Urodzenia pozamałżeńskie w podkrakowskiej parafii Raciborowice w XVII-XVIII wieku w świetle ksiąg metrykalnych

AbstractDownload articleDownload article

demografia, urodzenia pozamałżeńskie, chłopi, Raciborowice, wiek 17., wiek 18.

Recenzja: Hanna Kurowska, Gubin i jego mieszkańcy. Studium demograficzne XVII–XIX w., Zielona Góra 2010, Uniwersytet Zielonogórski, ss. 293.

Download articleDownload article

recenzja, demografia, Gubin, księgi metrykalne

Recenzja: Юpiй Легун, Олексaндp Петpeнкo, Рeвiзiйний пepeпис нaceлeння 1795 p.: Бpaцлaвcькa губepнiя, ч. 1: Бершадський повiт, т. 1: Ревізійні списки селян сіл: Крикливець, Крушинівка, Лугувате, Любашівка, Ободівка, Поташня, П’ятківка, Рогізка, Татарівка, Христище, Яланець, Вiнниця 2003, ss. 284.

Download articleDownload article

recenzja, demografia, spisy ludności, 1795

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout