Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Zleksykalizowane porównania w języku polskim i serbskim jako baza derywacyjna

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

frazeologizam, komparativni frazeologizam, derivacija frazeologizama, univerbacija, phraseology, derivation, metaphor

Partikelverben im Kontrast: auf- und fel-Verben

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

contrastive linguistics, derivation, preverb-verb combinations, semantic characteristics

Ukraińskie nazwy głównych podzespołów komputerowych: ich typy i struktura

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ukrainian language, computer terminology, derivation

Zwrot frazeologiczny jako baza w polskiej i serbskiej derywacji międzyfrazeologicznej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

phraseology, derivation, verbal idiom

Substantivische Suffixderivation im Dänischen

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

word-formation, derivation, suffixation, right hand-head-rule

Rola świata zwierząt w budowaniu językowego obrazu świata na przykładzie czasowników utworzonych od nazw zwierząt w języku niemieckim i polskim

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

linguistic image of the world, semantic derivation, verbs derived from names of animals

Sposoby derywacji w polskim języku IT

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1169.36.1

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

IT language, derivation, affixes, word-formation

Семантичка деривација на прасловенскиот глаголски корен *met- во македонскиот јазик

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.23

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

anthropocentric-spatial language theory, semantic derivation, Macedonian language, semantics, verbal roots, teoria antropocentryczno-przestrzenna, derywacja semantyczna, język macedoński, semantyka, rdzenie werbalne

Особенности польской и русской велосипедной лексики (словообразовательный и семантический аспекты)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.40

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

sociolect, sports lexicon, word formation processes, univerbation, semantic derivation, socjolekt, leksyka sportowa, sposoby słowotwórcze, uniwerbizacja, derywacja semantyczna

Dephraseologische Derivate oder sog. Einwortphraseologismen? Historisch-etymologische Analysen von verbalen Einheiten

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.143.14

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

lexis, phraseology, etymology, dephraseological derivation, language history, Lexik, Phraseologie, Etymologie, dephraseologische Derivation, Sprachwandel

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy