Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Powinowactwa obrazów DROGI w hebrajszczyźnie biblijnej i współczesnym języku polskim

AbstractDownload articleDownload article

the Bible, metaphysics of a road, prototypical meaning, derived meaning, source domain, conceptualization

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout