Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Wprowadzanie definicji legalnych w prawie podatkowym — zagadnienia wyjściowe

AbstractDownload articleDownload article

legal definitions, tax law, tax law autonomy, determinants of introduction of legal definitions, правове визначення, податкове законодавство, автономія податкового законодавства, визначники введення правових визначень

Причинный комплекс пропаганды терроризма

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.3.2

AbstractDownload articleDownload article

terrorism, crime, determinants, causality of terrorist propaganda, terrorist activities

O potrzebie elastyczności polskiego prawa podatkowego

AbstractDownload articleDownload article

elastyczność, prawo podatkowe, determinanty, stopniowanie, flexibility, tax law, determinants, graduation

Definiowanie pojęć w prawie podatkowym jako ograniczenie obszaru nieostrości

AbstractDownload articleDownload article

законодавча дефініція, сфера розмитості, детермінанти, legal definitions, blurring area, determinants

Aktywność fizyczna determinantą zdrowia populacji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.24

AbstractDownload articleDownload article

physical activity, healthy adults, social determinants of health (SHD)

The legal definition of economic activity from the Tax Ordinance Act and the determinants of its formulation

AbstractDownload articleDownload article

definicja prawna, działalność gospodarcza, determinanty formułowania definicji w prawie podatkowym, legal definition, economic activity, determinants of introducing definitions in tax law

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout