Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Zur Nützlichkeit von konfrontativen deutsch-polnischen Untersuchungen beim Erstellen der Schulwörterbücher für das Sprachenpaar Deutsch-Polnisch

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

zweisprachige Schulwörterbücher, konfrontative Untersuchungen, lexikographische Werkstatt, bilingual learner dictionaries, comparative analysis, workshop on lexicography

Le traducteur et le dictionnaire bilingue. Équivalents de « za » spatial dans les dictionnaires polonais-français

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

bilingual lexicography, Polish-French dictionaries, preposition entries, user’s needs

Wpływ perswazji na styl określania: kreowanie postaci kosmopolityzmu przez słowniki

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

cosmopolitanism, ideology, lexicography, dictionaries, definitions, newspeak, persuasion, kosmopolityzm, ideologia, leksykografia, słowniki, definicje, nowomowa, perswazja

Juristische Fachlexikographie am Beispiel zweisprachiger Rechtswörterbücher des Sprachenpaars Deutsch-Polnisch

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Lexikographie, Metalexikographie, Fachwörterbücher, Recht, lexicography, metalexicography, specialist dictionaries, law

Культурная специфика в русском языке — типы, явления, восприятие

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.162.6

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

culture-specific phenomena, realia, morphology, phraseology, dictionaries, specyfika kulturowa, realia, frazema, morfologia, słowniki

Les listes de noms propres dans les dictionnaires généraux polonais-français et français-polonais

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665/63.8

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Polish-French dictionaries, French-Polish dictionaries, megastructure, list of proper names

Stare przestrzenie informacji. Co tracimy na niewłaściwej automatyzacji pochodnych źródeł informacji?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.60.15

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

informational publications, derivative sources of information, automatisation of bibliography, automatisation of dictionaries, automatisation of encyclopaedias

O pisowni en, em, on, om w wyrazach obcych i rodzimych. Stare reguły, nowe wątpliwości

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.15(25).5

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Polish language, teaching of spelling, spelling dictionaries, spelling rule, word formation

Similaritäts- und Kontrastrelationen in einem Lernerwörterbuch. Lemmatisierungsschwierigkeiten

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.142.15

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Lernerwörterbücher, Synonymie, Antonymie, paradigmatische Relationen, learner’s dictionaries, synonymy, antonymy, paradigmatic relations

Phraseologismen aus dem Verdeutschungswörterbuch von Joachim Heinrich Campe (1801)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.143.25

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

purism in Germany, ‘Germanizing dictionaries’, ‘explaining-Germanizing dictionaries’, phraseology, Purismus in Deutschland, Verdeutschungswörterbücher, erklärend-verdeutschende Wörterbücher, Phraseologie

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy