Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Instytucja referendum ogólnokrajowego w Mołdawii

AbstractDownload articleDownload article

Moldova, direct democracy, referendum, civil society, system of government, Mołdawia, demokracja bezpośrednia, referendum, społeczeństwo obywatelskie, system rządów

Referendum lokalne w trybie art. 170 ustawy zasadniczej. Studium przypadku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.7

AbstractDownload articleDownload article

direct democracy, local referendum, basic act, local government, vote

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout