Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Podstawy stosowania kar wolnościowych w kodeksie karnym z 1997 r. po nowelizacji z 20 lutego 2015 r.

AbstractDownload articleDownload article

amendment, criminal law, punishment, imprisonment, restriction of liberty, fine, non-custodial penalties, sentence, penal policy, reform, sanction, directives

Ewolucja celów polskiego prawa zamówień publicznych od okresu międzywojennego do współczesności

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.20.4

AbstractDownload articleDownload article

prawo zamówień publicznych, cele zamówień publicznych, ewolucja zamówień publicznych, Unia Europejska, dyrektywy, Public procurement law, objectives of public procurement law, evolution of public procurement law, European Union, directives

Ogólne dyrektywy wymiaru kary za wykroczenia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.41.7

AbstractDownload articleDownload article

infraction, judicial sentencing, directives of the sentencing for infractions

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout