Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Rodziny wychowujące dzieci z niepełnosprawnością i ich oczekiwania wobec polityki społecznej

AbstractDownload articleDownload article

dzieci niepełnosprawne, wpływ niepełnosprawności na rodzinę, koszt niepełnosprawności dzieci, efektywność polityki społecznej, disabled children, impact of disability on family, cost of children’s disability, effectiveness of social policy

Studenci niepełnosprawni na publicznych i niepublicznych uczelniach wyższych

AbstractDownload articleDownload article

the disabled, higher education, public higher education institutions, private higher education institutions, osoby niepełnosprawne, studia wyższe, uczelnie publiczne, uczelnie niepubliczne

Ocena wybranych platform do e-Learningu pod względem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zgodności z zasadami projektowania uniwersalnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.1.5

AbstractDownload articleDownload article

Learning Management System, e-learning, universal design for ICT, W3C, ATAG, education of the disabled

Weterani poszkodowani. Rzeczywistość życia po powrocie z misji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.1.10

AbstractDownload articleDownload article

Injured veterans, combat mission, stabilization mission, disabled, Law on Veterans

Fundacja jako forma aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.26.8

AbstractDownload articleDownload article

foundation, disabled people, seniors, economic activity, association, fundacja, osoby niepełnosprawne, osoby starsze, działalność gospodarcza, stowarzyszenia

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout