Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Le bruissement des voix dans une bataille littéraire. Pour et contre dans l’évolution du genre romanesque au XVIIIe siecle

AbstractDownload articleDownload article

novel genre, criticism, morality, aesthetics, dispute, strategy

Solidarność i dobro wspólne — kilka uwag w kontekście rozważań o metodach rozwiązywania sporów międzypaństwowych na przykładzie Unii Europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

solidarity, common good, agreement, EU integration, disputes between states

Właściwość sądów w sprawach karnych w Polsce w latach 1928–1939

AbstractDownload articleDownload article

jurisdiction in criminal cases, criminal case, Code of Criminal Procedure, disputes of jurisdiction

Kobieta poza władzą. Polemika emancypacyjna z kulturą androcentryczną

AbstractDownload articleDownload article

emancipation, stereotype, Quod femina non est homo dispute, androcentrism, emacypacja, stereotyp, spór, androcentryzm

Gospodarcze i polityczne znaczenie terytorium republik ludowych na wschodzie Ukrainy

AbstractDownload articleDownload article

terytoria sporne, Rosja, Ukraina, Ługańska Republika Ludowa, Doniecka Republika Ludowa, disputed territories, Russia, Ukraine, Lugansk People’s Republic, Donetsk People’s Republic

Charakter prawny uchwał organów spółek kapitałowych na tle problematyki sporów korporacyjnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.322.2

AbstractDownload articleDownload article

resolution of corporate bodies, legal act, appealing against resolution, corporate disputes, legal nature of resolution

Zdatność arbitrażowa sporów uchwałowych w wybranych zagranicznych porządkach prawnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.21.6

AbstractDownload articleDownload article

intra-corporate disputes, arbitrability, corporate arbitration

Zastosowanie metod pokojowego rozstrzygania sporów w konflikcie o Górski Karabach

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.20.13

AbstractDownload articleDownload article

Górski Karabach, Armenia, Azerbejdżan, Grupa Mińska, OBWE, mediacja, bezstronność mediatora, pokojowe metody rozstrzygania sporów międzynarodowych, Nagorno-Karabakh, Armenia, Azerbaijan, Group of Minsk, OSCE, mediation, mediator’s impartiality, peaceful means of international disputes settlement

Wie viel Streiten gibt es in Streitgesprächen? Eine textlinguistische und sprachorientierte Untersuchung am Beispiel von Streitgesprächen in der Presse

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1169.37.3

AbstractDownload articleDownload article

press dispute, debate, press interview, mass media

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout