Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Nawiązka z art. 46 § 2 k.k. orzekana zamiast obowiązku naprawienia szkody

AbstractDownload articleDownload article

exemplary damages, remedying damage, compensation, crime

Wybrane aspekty probacyjnego naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem

AbstractDownload articleDownload article

remedying of harm, probative measures, probation, crime

Refleksje o wielości perspektyw badawczych w studiach nad dawną książką drukowaną i praktycznych pożytkach z tych badań

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.1

AbstractDownload articleDownload article

metodologia badań nad dawną książką, layout (projekt) książki dawnej, methodology of studying old books, layout (design) of old books

An obligation to remedy damage in connection with an early release on licence

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.47.5

AbstractDownload articleDownload article

remedying damage, compensation, release on licence, compensatory measure, offender, aggrieved party

„Cмерти ведь — и дурак знает — нет, но есть разложение тканей”. Телесный аспект смерти в прозе Михаила Шишкина

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.47

AbstractDownload articleDownload article

Mikhail Shishkin, death, dying, killing, corpse, śmierć, umieranie, zabijanie, martwe ciało

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout