Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Sprawozdanie z konferencji Księgi metrykalne jako źródło do ochrony i promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego i tożsamości historycznej mieszkańców. Księgi metrykalne i inne źródła do historii lokalnej, Kraków-Zielonki, 8 IV 2011

Download articleDownload article

sprawozdanie, księgi metrykalne, konferencja, dziedzictwo kulturowe, tożsamość historyczna, Kraków

Konceptualizacja idei ochrony dziedzictwa europejskiego Wspólnoty Europejskiej jako fundament ustaleń art. 128 traktatu z Maastricht

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.3.5

AbstractDownload articleDownload article

dziedzictwo kulturowe, zabytki, pamięć zbiorowa, tożsamość, polityki europejskie, cultural heritage, monuments, collective memory, identity, European policies

Archeologia antropocenu i cyfrowe krajobrazy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.10

AbstractDownload articleDownload article

anthropocene, archaeology of anthropocene, digital turn, cyber-archaeology, heritage, antropocen, archeologia antropocenu, dziedzictwo, cyberarcheologia, zwrot cyfrowy

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout