Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Journals:

Artykuły:

Crisis of journalism? On the difficulties of self-description strategy

AbstractDownload articleDownload article

dziennikarstwo, zawód, dziennikarstwo obywatelskie, samoopis

Współczesne formy komunikacji — obraz przemian na przykładzie rynku prasowego

AbstractDownload articleDownload article

rynek prasowy, media, komunikowanie, dziennikarstwo obywatelskie, nowe technologie, press market, media, communication, citizen journalism, new technologies

Dziennikarz-uzurpator. Na przykładzie wywiadów prasowych

AbstractDownload articleDownload article

press interview, journalist, famous people, power, domination, victim, wywiad prasowy, dziennikarz, znane osoby, władza, dominacja, ofiara

Творческие взаимоотношения Ивана Бунина и Галины Кузнецовой как конфликт молодости и старости

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.11

AbstractDownload articleDownload article

creativity, youth, old age, “Grasse diary”, Vera Bunina, modeling character, the author’s self-representation, twórczość, młodość, starość, Dziennik z Grasse, Wiera Nikołajewna Bunina, modelowanie bohatera, autoreprezentacja autora

Алгоритм шахидки (по роману Марины Ахмедовой Дневник cмертницы. Хадижа)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.43

AbstractDownload articleDownload article

Dagestan, diary, Caucasian customs, Shahida, Dagestan, dziennik, obyczaje kaukaskie, szahida

Obyczajowe skandale polityczne w Polsce — czy tabloidyzacja służy demokracji?

AbstractDownload articleDownload article

skandal, skandalizacja, skandal polityczny, skandal seksualny, skandal obyczajowy, polityka skandalizacji, tabloidyzacja, ewolucja technologiczna, mechanizmy skandalizacji, „erotyczne immunitety”, afera „praca za seks” w Samoobronie, seksafera w olsztyńskim magistracie, Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Kurski, Ryszard Petru, Mateusz Kijowski, Stanisław Pięta, zmiana roli dziennikarzy i publiczności

Prasa w poszukiwaniu czytelnika — strategie pozyskiwania subskrybentów wydań cyfrowych

AbstractDownload articleDownload article

prasa, czytelnik, cyfryzacja, subskrypcja, monetyzacja, dziennikarstwo informacyjne

Fake news jako zagrożenie dla dziennikarstwa

AbstractDownload articleDownload article

fake news, definicja newsa, kryzys, dziennikarstwo

Crowdfunding jako nowa forma finansowania dziennikarstwa

AbstractDownload articleDownload article

crowdfunding, crowdsourcing, finansowanie społecznościowe, nowe media, dziennikarstwo

Fascination as a communication category on the Internet (with reference to the Russian portal Rambler.ru)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.171.2

AbstractDownload articleDownload article

mass-media, journalistic style, mass communication, attractiveness, selection of semantic information, media masowe, komunikacja masowa, styl dziennikarski, atrakcyjność, selekcja informacji semantycznej

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout