Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Kryzys gospodarczy 2007–2010 w debacie ekonomistów

AbstractDownload articleDownload article

Keynesian economists versus Neoclassical economists, causes of economic crisis, economics in crisis time, remedies for crisis, the role of the State in the modern economy, the future of Capitalism

PKB a aktywność ekonomiczna oraz wzrost gospodarczy

AbstractDownload articleDownload article

Gross Domestic Product, economic activity, economic growth, economic indicators, economic theory, economic aggregates, critique, public expenditure, Keynesian economics

Cechy Spółdzielni Socjalnej — kierunek zmian ustawodawczych

AbstractDownload articleDownload article

Law, Legal Economics, Legal Institutions, Social Economy, Social Cooperatives, Labor Law

Zarządzanie środkami finansowymi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

law, legal economics, legal institutions

Państwo w sektorze ochrony zdrowia

AbstractDownload articleDownload article

economics of healthcare, healthcare policy, public goods, ekonomia ochrony zdrowia, polityka ochrony zdrowia, dobra publiczne

Ekonomiczne skutki wprowadzenia ustawy o działalności leczniczej

AbstractDownload articleDownload article

economics of healthcare, healthcare policy, ekonomia ochrony zdrowia, polityka ochrony zdrowia

Przyczyny bezrobocia według przedstawicieli Austriackiej Szkoły Ekonomicznej

AbstractDownload articleDownload article

Austrian School of Economics, unemployment, economic policy, Austriacka Szkoła Ekonomiczna, bezrobocie, ekonomia polityczna

Ekonomiczna analiza konstytucji Nowej Zelandii. Zarys problemu

AbstractDownload articleDownload article

Law and Economics, constitutional law, constitution analysis, constitution of New Zealand, New Zealand

Zjawiska kryzysowe — geneza i wyzwania dla państwa w ujęciu Wincentego Stysia

AbstractDownload articleDownload article

Wincenty Styś, historical school of economics, business cycles, role of state in economy

Czy podręczniki ekonomii muszą być tak bardzo podobne do siebie? (Logika ekonomii Marka Skousena)

Download articleDownload article

edukacja, nauczanie ekonomii, podręczniki, mikroekonomia, makroekonomia, education, economics teaching, textbooks, microeconomics, macroeconomics

From media self-regulation to ‘crowdcriticism’: Media accountability in the digital age

AbstractDownload articleDownload article

media accountability; institutional economics; media ethics; media criticism; participatory models; Internet and Web 2.0

Gender directive jako przykład regulacji na rynku ubezpieczeń życiowych w świetle austriackiej krytyki interwencjonizmu

AbstractDownload articleDownload article

interventionism, life insurance, risk, Austrian school of economics

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout