Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Przegląd doświadczeń europejskich i światowych w procesie pomiaru efektywności wykorzystania zasobów publicznego szkolnictwa wyższego

AbstractDownload articleDownload article

public higher education, public resources, education finance, efficiency, DEA method

Rola państwa w gospodarce rynkowej. Stany Zjednoczone–Niemcy–Japonia

AbstractDownload articleDownload article

market economy system, government, government efficiency, competitiveness

Cele długoterminowych decyzji finansowych

AbstractDownload articleDownload article

financial decisions, the objectives of financial decisions, the criterion of flow, resulting criterion, the efficiency of financial decisions

Stanowisko asystenta w prokuraturze — uwarunkowania prawne i praktyka

AbstractDownload articleDownload article

public authorities, Prosecutor’s Office, assistant, efficiency, rationality

Wydatki na edukację jako czynnik konkurencyjności gospodarek rynkowych

AbstractDownload articleDownload article

konkurencyjność, efektywność, efektywność względna, metoda badania efektywności DEA, edukacja, competitiveness, efficiency, relative effectiveness, DEA efficiency method, education

Pojęcie efektywności i konkurencyjność gospodarek rynkowych

AbstractDownload articleDownload article

competitiveness, efficiency, economic system, konkurencyjność, efektywność, system gospodarczy

Funkcje i efektywność opłaty od posiadania psów

AbstractDownload articleDownload article

public finance, municipalities income, local fees, dog registration fee, functions of public contributions, efficiency of public contributions, finanse publiczne, dochody gminy, opłaty lokalne, opłata od posiadania psów, funkcje danin publicznych, efektywność danin publicznych

Prawo — sprawiedliwe czy efektywne ekonomicznie?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.19.4

AbstractDownload articleDownload article

prawo, sprawiedliwość, efektywność prawa, ekonomiczna analiza prawa, law, justice, efficiency of law, law and economics

Data driven tests for univariate symmetry

AbstractDownload articleDownload article

Testing symmetry, data driven score test, selection rule, rank test, vanishing shortcoming, Kallenberg efficiency, Hungarian construction, modified sign test, hybrid test, optimal Bayes test, Monte Carlo study

The New Prospectus Regulation and the information effi ciency of capital markets in the European Union

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.25.5

AbstractDownload articleDownload article

prospectus obligations, Prospectus Regulation, information efficiency of the capital markets, obowiązki prospektowe, Rozporządzenie Prospektowe, efektywność informacyjna rynków kapitałowych

Przyczyny i efekty zmian w polskiej polityce społecznej wobec osób niepełnosprawnych w latach 1991–2017

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.25.2

AbstractDownload articleDownload article

social policy, people with disabilities, social change, social problems, institutional efficiency, polityka społeczna, osoby niepełnosprawne, problemy społeczne, sprawność instytucji

Artykuł 59a k.k. — sukces czy porażka ustawodawcy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.50.3

AbstractDownload articleDownload article

compensatory discontinuance, criminal proceedings, speed and efficiency of proceedings

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout