Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Journals:

Artykuły:

Go to page: 123456789 > >>

Szlachta ziemi ciechanowskiej w świetle taryfy podymnego z 1775 roku

AbstractDownload articleDownload article

szlachta, taryfa podymnego, demografia, Ciechanów, 1775

Nauczanie języka polskiego na Uniwersytecie Wrocławskim w czasach Władysława Nehringa

AbstractDownload articleDownload article

Władysław Nehring, nauczanie języka polskiego jako obcego, glottodydaktyka, podręczniki do języka polskiego jako obcego

Władysław Nehring jako edytor tekstów staropolskich

AbstractDownload articleDownload article

Władysław Nehring, historia języka polskiego, edytor tekstów

Władysław Nehring. Pomiędzy organizacyjną powinnością a dydaktyczną pasją

AbstractDownload articleDownload article

Władysław Nehring, slawistyka, seminarium slawistyczne, rektor, dziekan, senator, uczniowie, doktoranci, kurator Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego

Władysław Nehring jako filolog i historyk języka polskiego

AbstractDownload articleDownload article

historia slawistyki, historia języka polskiego, filologia staropolska, edytorstwo naukowe

Rozproszony księgozbiór Władysława Nehringa

AbstractDownload articleDownload article

księgozbiory domowe, W. Nehring, katalogi księgarskie

Поетика тіла в українських народних піснях

AbstractDownload articleDownload article

folklore, semiotics space, erotic song, symbol, metaphor, allegory

Content organization tendencies of a tabloid (illustrated by the discourse category “theme” in “Komsomolskaya Pravda”)

AbstractDownload articleDownload article

tabloid, discourse category “theme, ” causal-genetic theory

Mito e hipertextualidad en unos sonetos amorosos de Dionisio Ridruejo, Blas de Otero y Gerardo Diego

AbstractDownload articleDownload article

postwar period, poetry, Dionisio Ridruejo, Blas de Otero, Gerardo Diego, myth, hypertext, sonnet

„Die unzertrennliche Verbindung des Gedanken […] zur Sprache“ – der Begriff „Konzept“ in der kognitiven Linguistik

AbstractDownload articleDownload article

Konzept, Bedeutung, Kategorie, kognitive Semantik, concept, meaning, category, cognitive semantics

Sémantika snů v druhé sbírce Odisej (Odysseus) slovinského básníka Gregora Strnišy

AbstractDownload article

Slovene literature, the poetry of Gregor Strniša, dreams in literature, lyrical subject, postsymbolism

Zmory codzienności Aleksandra Błoka. Traumatyczne spotkania poetyckiej nadwrażliwości z rzeczywistością społeczną w Dziennikach z lat 1911–1913

AbstractDownload articleDownload article

psychical hypersensitivity, creativity, egocentrism, psychopathological reaction, distortion of reality

Go to page: 123456789 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout